Santander Consumer Finance Oy eSignature -palvelun käyttöehdot

 

1 EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät Santander Consumer Finance Oy:n (”Santander” tai ”me”) eSignature-palvelun (”Palvelu”) käyttöä. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Käyttöehdot ja ymmärrät niiden sitovan sinua. Mikäli et suostu näihin Käyttöehtoihin tai niiden mahdollisiin muutoksiin, älä käytä Palvelua. Termillä ”Käyttäjä” viitataan näissä Käyttöehdoissa sinuun.

Varaamme oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman erillistä henkilökohtaista ilmoitusta kohdan 7 mukaisesti. Koska myös Käyttöehtojen muutettu versio sitoo sinua, sinun tulee aika ajoin käydä tällä sivulla tarkistaaksesi onko muutoksia tehty.

Nämä Käyttöehdot koskevat myös Palvelun kaikkia uusia toimintoja, lisäyksiä tai uusia ominaisuuksia, mikäli ei muutoin erikseen toisin mainita. Palvelun eri osien käyttöä saatetaan säännellä myös näitä Käyttöehtoja täydentävillä ohjeilla ja säännöillä. Varaamme oikeuden vapaasti lisätä tai muuttaa Palvelun käyttöä koskevia ohjeita tai sääntöjä. Kaikki täydentävät ohjeet tai säännöt ovat osa näitä Käyttöehtoja. Mikäli täydentävät ohjeet tai säännöt ovat ristiriidassa Käyttöehtojen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Käyttöehtoja.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi tulevat sovellettaviksi kunkin Palvelun avulla käytetyn muun palvelun ehdot.


2 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT

Hyväksymällä nämä ehdot suostut a) antamaan Palvelussa vain totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä tietoja itsestäsi ja b) ylläpitämään ja päivittämään antamiasi tietoja siten, että ne pysyvät totuudenmukaisina ja paikkansapitävinä.

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja täysivaltainen käyttääksesi Palvelua. Jos et ole täysi-ikäinen tai sinut on julistettu vajaavaltaiseksi, vanhempasi, huoltajasi tai muun edunvalvojasi on suoritettava rekisteröinti puolestasi.

Mikäli annat valheellisia, virheellisiä tai vaillinaisia tietoja, tai mikäli Santanderilla on perusteltuja syitä epäillä antamiesi tietojen totuudenmukaisuutta, Santander varaa itselleen oikeuden keskeyttää tai lopettaa oikeutesi Palvelun (tai sen minkään osan) käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.


3 YKSITYISYYDENSUOJA

Santanderin yksityisyydensuoja koskee antamiasi tietoja sekä tiettyjä muita käyttäjää koskevia tietoja. Lisätietoja yksityisyydensuojastamme saat rekisteriselosteesta osoitteessa https://www.santanderconsumer.fi/tuotteet/laina/pages/rekisteriselostelaina.aspx. Keräämäämme henkilökohtaista tietoa voidaan tallettaa ja käsitellä edellä mainitun rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttämällä Palvelua annat suostumuksesi sinua koskevien henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn rekisteriselosteen mukaisesti.


4 PALVELUN MUUTOKSET

Santander pidättää oikeuden muuttaa tai säätää Palvelua taikka keskeyttää tai lakkauttaa Palvelun tai osan siitä, väliaikaisesti tai pysyvästi, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa sinulle tai millekään muulle kolmannelle osapuolelle muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista Palvelussa.


5 VASTUU PALVELUN TOIMIVUUDESTA JA TUNNISTAUTUMISESTA

5.1 Santanderin vastuu
Santander vastaa itse tuottamastaan tai tarjoamastaan osuudesta Palvelua.

5.2 Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa itse tunnistautumisprosessissa antamistaan tiedoista ja niiden salassapidosta. Käyttäjä vastaa tunnistautumisvälineidensä asianmukaisesta säilyttämisestä ja tunnistautumisvälineillä tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista. Käyttäjä ei kuitenkaan vastaa tunnistautumisvälineillä tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista niiltä osin, kuin Käyttäjä voi osoittaa toimineensa huolellisesti. Käyttäjä ei myöskään vastaa tunnistautumisvälineillään tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista tekemänsä katoamisilmoituksen jälkeiseltä ajalta.

Käyttäjä vastaa omien tietoteknisten ratkaisujensa ja yhteyksiensä tietoturvallisuudesta.

5.3 Vahingonkorvaus
Santanderin vahingonkorvausvastuu on rajattu vain Käyttäjälle Santanderin tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin.


6 HENKILÖ- JA ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ

Santander käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Santanderin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä muusta luotettavasta lähteestä. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Santanderin toimipaikoissa ja verkkosivuilla.

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Santanderin kanssa samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle Suomessa tai ulkomailla sijaitsevalle yhtiölle tai muulle yhtiölle, joka on lain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja voidaan sille luovuttaa.


7 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Santanderilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja sekä Palveluun liittyviä ohjeita ja palvelukuvauksia ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kirjallisesti tai julkaisemalla muutoksen Santanderin internet-sivuilla. Muutos, joka lisää oleellisesti Käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainsäädännön muutoksesta, viranomaisten ohjeesta tai pankkikäytännön muutoksesta, tulee voimaan Santanderin ilmoittamana aikana, kuitenkin aikaisintaan kolmen-kymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun muutos on julkaistu Santanderin in-ternet-sivuilla tai lähetetty Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Muut muutokset tulevat voimaan, kun muutos on julkaistu Santanderin internet-sivuilla.


8 YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Santanderin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide; sota tai sen uhka; kapina tai mellakka; osapuolista riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa; tulipalon tai muun onnettomuuden aiheuttama keskeytys tai viivästys osapuolen toiminnassa taikka työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikka se ei osapuolta koskisikaan.

Ylivoimainen este oikeuttaa Santanderin keskeyttämään Palvelun toistaiseksi.


9 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

 

__________________________________________________________________________________________


Evästeiden käyttö sivustolla Santanderconsumer.fi

 
Toivomme, että sivustomme käyttö on sinulle helppoa ja tehokasta. Evästeet auttavat meitä tässä.
 
Miksi käytämme evästeitä
Sivustomme ei toimi kunnolla ilman evästeitä.

Lisätietoja evästeistä

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään laitteellesi, kun vierailet missä tahansa verkkosivuilla. Evästeet eivät tunnista sinua eivätkä ne ole haitallisia. Niitä käytetään käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuilla.

Voimme siis tehdä sivustostamme mielenkiintoisemman ja tehokkaamman sinua varten. Me seuraamme mainontamme tehokkuutta evästeiden avulla. Myös eräät yhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä tätä tarkoitusta varten.

Eri evästeet

Käytämme ensimmäisen osapuolen evästeitä sekä yhteistyöyritystemme evästeitä eli kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet eivät tunnista sinua, mutta saattavat tunnistaa tietokoneesi, kun vierailet sivustollamme. Käytämme niitä verkkosivujemme räätälöintiin sinua varten ja siten käyttökokemuksesi parantamiseen.

Istunto- ja pysyvät evästeet

Istuntoevästeet pysyvät laitteellasi vain sen aikaa, kun käytät sivustoamme. Ne tuhoutuvat heti, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät laitteellasi myös selaimen sulkemisen jälkeen. Ne auttavat sivustoamme tunnistamaan laitteesi, kun vierailet sivuillamme uudelleen.

Suorituskykyä parantavat ja analysoivat evästeet

Suorituskykyä parantavat evästeet ja analysoivat evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten sivustoamme käytetään, ja miten voimme parantaa sivustomme käyttökokemusta.

Nämä evästeet eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti. Ne tuottavat tietoja siitä, mitä sivuston osioita käytät. Ne myös ilmoittavat virheistä. Käytämme evästeitä myös testataksemme erilaisia toimintoja ja saadaksemme tietoja siitä, kuinka sivujen käyttäjät löytävät sivustomme, sekä tarkkaillaksemme mainonnan tehoa.

Toiminnallisuusevästeet

Käytämme evästeitä säilyttääksemme aiemmin valitsemasi asetukset. Tiettyjen toiminnallisuusevästeitten käyttö on pakollista.

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön useita kertoja.

Jotkut yhteistyöyrityksemme saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla keräämämme tiedot eivät kerro meille tai yhteistyöyrityksillemme nimeäsi, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia ​​tietoja, ellet toisin päätä.

Evästeet sosiaalisten verkostojen yhteydessä

Sosiaalisten verkostojen evästeet, jotka nämä verkostot yleensä asettavat itse, auttavat materiaalin jakamisessa ja tekevät siitä sujuvaa ja saumatonta.

Evästeiden yhdistäminen kävijään

Tietyissä tilanteissa pystymme yhdistämään kävijän evästetietoihin. Tämä on mahdollista, kun kävijä tekee hakemuksen sivustoillamme, kun kävijä antaa suostumuksellaan meille tietoa itsestään tai kun kävijä klikkaa tiettyä, esimerkiksi sähköpostilla lähettämäämme linkkiä.

Kuinka voin tarkastella evästeiden käyttöä?

Voit muuttaa selaimen asetuksia poistaaksesi evästeet tai estääksesi niiden käytön. Jos päätät estää evästeet, et voi käyttää sivustoamme kunnolla.

Lisätietoja

www.allaboutcookies.org antaa lisätietoja evästeitten käytöstä. http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-third-party-local-shared.html on myös hyödyllinen sivusto, jonka avulla voit tarkastella niin sanottujen Flash-evästeiden käyttöä.

Useimmat mainontaverkot tarjoavat sinulle mahdollisuuden kieltäytyä mainonnan evästeistä. www.aboutads.info/choices/ ja www.youronlinechoices.com antavat lisätietoja aiheesta.


 
__________________________________________________________________________________________

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE | Santander Consumer Finance Oy:n puhelintallenne rekisteri 

 

Tiedot voimassa alkaen 01.01.2014

Rekisterinpitäjä
Santander Consumer Finance Oy
Risto Rytin tie 33
00570 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Santander Consumer Finance Oy
Peter Sjöberg
Risto Rytin tie 33
00570 Helsinki
+358 40 565 5780
peter.sjoberg@santanderconsumer.fi

Rekisterin nimi
Santander Consumer Finance Oy:n puhelintallenne rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Santander Consumer Finance Oy:n luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseen kuten asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelutapahtumassa, luotonmyöntöön, luottoreskontran ja perinnän hoitamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.  Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin, asiakaspalvelijoiden kouluttamiseen sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille

Rekisterin tietosisältö
Santander Consumer Finance Oy:n asiakaspuhelut. Lisäksi voidaan nauhoittaa myös yhtiön palveluksessa tai sen lukuun työskentelevien keskinäisiä puheluita.

  • puhelun alku- ja loppuaika ja kesto (päivämäärä ja kellonaika) - operaattorin keskusjohtotieto
  • puhelinkeskustelun sisältö
  • toimihenkilön puhelimen käyttäjätunnus ja numero
  • asiakkaan puhelinnumero, mikäli numero ei ole salainen
  • asiointitietoja (esim. asiakkaan valikkovalinta)
  • muita teknisiä tietoja (esim. tietokantaviite)
  • toimihenkilön raportoima jälkikäsittelyvalinta
  • puhelinnumero, johon asiakas on soittanut
  • puhelinnumero, josta asiakas on soittanut


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa tietojen käsittelyä ja maksu-palvelua varten. Rekisteröidyltä itseltään kerätyt henkilö-tiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle perustuu komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaiseen tiedonsiirtosopimukseen henkilötietolain 23 §:n 1. momentin 8. perusteella.

Tietojen luovutus
Santander Consumer Finance Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa.
Koko Santander Consumer Finance Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterin suojaus
Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.
Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.