Olemme tietoisia vaikutuksestamme toimintaympäristöömme

Santander on kansainvälisellä tasolla vuodesta 2009 lähtien mitannut ja valvonut ympäristöllistä jalanjälkeään laitoksiensa energian kulutuksen, jätteiden ja päästöjen suhteen. Tämän ansiosta Banco Santander on tietoinen sen oikeasta vaikutuksesta ympäristöönsä ja pystyy tunnistamaan, kuinka minimoida tätä vaikutusta ja tulla ympäristöystävällisemmäksi yhtiöksi. Santander on kahdesti vuosina 2011-2012 voittanut maailman vihreimmän pankin tittelin Bloomberg Markets –lehden tutkimuksessa, joissa pankit arvioitiin uusiutuvaan energiaan tehtyjen investointien sekä ympäristöllisen jalanjäljen pienentämisen perusteella.

2012 Santander julkaisi ensimmäisen suunnitelmansa energian käytön tehostamiseen, jonka tavoitteena oli vähentää sekä energian kulutusta, että päästöjä 20% vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2016 julkaistiin uusi suunnitelma vuoden 2015 suunnitelman perusteella: uudessa suunnitelmassa käytetään yli 200 keinoa energian ja paperin käytön sekä hiilidioksidipäästöjen vähennykseen. Sisäisesti yhtiön henkilöstön keskuudessa puolestaan kasvatetaan tietoisuutta ja parannetaan reagointikykyä ympäristöongelmia kohtaan. Tänä vuonna Banco Santander sijoittui Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) pankkien osalta kolmanneksi maailmanlaajuisesti ja ensimmäiseksi Euroopassa. Dow Jones Sustainability Indices –indeksit ovat globaalisti arvostetuimmat kestävän kehityksen indeksit, jotka mittaavat yrityksien taloudellista, ympäristöllistä sekä sosiaalista vastuuta.

Santanderilla energian kulutusta on pyritty vähentämään esimerkiksi energian automatisoinnilla ja valvonnalla: liikkeen tunnistavia lamppuja on otettu käyttöön, lamppuja ja muita valaistusratkaisuja on korvattu energiatehokkaampiin teknologioihin, lämpötilojen säätelyä on optimoitu ja laitteita korvattu energiatehokkaampiin. Liikematkoja on korvattu videokonferensseilla, ja Espanjassa sekä Iso-Britanniassa on siirrytty vihreän energian ostamiseen. Pankki on ryhtynyt myös erilaisiin projekteihin paperin säästämisen eteen Espanjassa, Puolassa, Meksikossa ja Brasiliassa.


 

Kohti ympäristöystävällisempää autoilua

Suomessa Santander haluaa auttaa ihmisiä pienentämään heidän hiilijalanjälkeään. Teemme sen tarjoamalla ja kehittämällä innovatiivisia liikkumisen ratkaisuja. Lanseerasimme esimerkiksi uuden Green All in One –palvelun, jonka avulla asiakkaamme voivat edullisesti mitätöidä autonsa päästöt. Palvelussa autoilun tuottamat hiilidioksidipäästöt mitätöidään ostamalla päästöoikeuksia päästökauppajärjestelmästä. Päästökauppa on EU:n tärkein työkalu ilmastonmuutoksen hillintään, jossa Euroopan suurimmat päästölähteet saavat päästää hiilidioksidia vain hankkimiensa päästöoikeuksien verran. Palvelumaksuasi vastaan markkinoilta poistettu päästöoikeus siis vähentää saatavilla olevien päästöoikeuksien määrää EU:ssa. Yhteistyökumppanimme CO2Esto on VTT:n asiantuntijoiden perustama, jolla on käytössään ainutlaatuinen päästöjen kompensointipalvelu, joka toimii EU:n päästökauppajärjestelmän kautta.

​